logo-mini

MISIJA

Iboga reset : bolji ljudi – bolje za planetu

Uzmimo za primer bilo koji kompjuter koji vremenom gubi performanse tokom procesa rada zbog: nepravilne upotrebe, virusa, neadekvatnog održavanje itd. tačnije sve ono što utiče loše na softver. Vremenom onda dolazi do opterećenja unutrašnjih komponenti a onda aplikacije baguju, usporava procesor, pa ni hardver, iako neoštećen, ne može da posluži svojoj svrsi već se polako kvari ceo sistem. Još ranije je bilo potrebno ažuriranje ili reset, a posebno sada je neophodan servis ili popravka da bi kompjuter funkcionisao ispravno.


Slično tome se ljudska duša i telo opterete zbog nezdravih konzumacija, što može proizvesti emocionalna stanja kao što su stres, strah, tuga, nezadovoljstvo i auto/destruktivna stanja poput mržnje. Sve te negativne pojave u nama akumuliraju loše energije koje se vremonom mogu materijalizovati recimo u tumor, kancer ili neko teško obolenje. Ako osoba ne uvidi svoje greške i ne postane svesna odredjenih loših navika, nezdravih konzumacija ili obrazaca, ako se ne čisti redovno od loše energije, recimo boravkom u prirodi, ili fizičkim radom kojim ih se može osloboditi u nekoj meri ili kakvom drugom zdravom ili kurativnom metodom, recimo gladovanja, za šta treba vremena, snage i strpljenja, onda to vodi ka lošijem životnom smeru, psihičkim pa fizičkim smetnjama i bolesti kao produktu svega toga. Ako se čovek tada ne resetuje može doći i do negativnih mentalnih fiksacija koje dovode do degradacije ličnosti koja sprečava razvoj i dostizanje optimalnog zdravstvenog i životnog potencijala.


Svakim danom nažalost, možemo primetiti da dosta ljudi oko nas biva sve lošije, pa je dobro je znati da se oni ipak uz pomoć ibogainskog tretmana mogu brzo oporaviti. Zato promovisanje Iboge kao i raznog plemenitog bilja smatramo jednim od važnih poduhvata jer smo se uverili da ova vizionarska biljka pročisti i vraća ljude k sebi u zdravo prirodno stanje. Na taj način ona pomaže da se osećamo bolje, živimo slobodno i bez tenzije uživajući u punom kapacitetu našeg energetskog potencijala, u ljubavi sa svetom u sebi i oko sebe. Postižući duhovno fizički balans lakše uvidjamo vredne ciljeve što nas na putu ka njima uzdiže do željenih nivoa svesti i blagostanja koje nam rodjenjem i pripada. Sve je to lakše postići redovnim održavanjem energetske higijene na vreme dok smo još uvek zdravi u odnosu na crne dane sa obolelim duhom i telom.